PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-12-24(1).
TEMA Wat moet Sy naam wees ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Luk. 1:57-66 (66).