PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-12-17(1).
TEMA Wat beteken dit om deur God uitverkies te wees "?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING 1 Pet. 1 (1,2).