PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-12-10(1).
TEMA Ons kyk meermale in die verlede; God kyk in die toekoms !.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING 1 Konings 17 (1).