PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-11-19(1).
TEMA Christus neem die troon van Dawid in, die troon wat vakant was sedert die sondeval..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Luk. 1:26-38 (32,33).