PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-09-10(1).
TEMA Elke terrein van die lewe behoort aan God en daarom moet Hy op elke terrein erken en gedien word..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING EX. 7:1-13 (4,5).