PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-09-03(1).
TEMA Die krag van jou tong..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING JAK. 3:1-12 (9,10).