PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-08-27(1).
TEMA Hoe kan God 'n jaloerse God wees ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING JOEL 2:18-32 (18).