PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-08-13(1).
TEMA Detail is vir God belangrik..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Lev. 10:1-10 (3).