PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-07-23(1).
TEMA Waarom is julle bang, kleingelowiges ?.
PREDIKANT ds Nico Ligthelm.
SKRIFLESING Matt, 8:23-27 (26).