PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-05-07(1).
TEMA God word gedien, nie gebruik nie.
PREDIKANT Ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING 1Sam.4.