PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-03-19(1).
TEMA 'n Christen laat 'n spoor na, wat jy nie moet doodvee nie..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING 2 Kon 5:19-27 (25).