PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-03-05(1).
TEMA Ons fokus moet op God wees, hoe ons aandag ookal afgelei word !.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING 2 Kon 5:1-15 (12,15).