PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-02-26(1).
TEMA Jou tydsbegrip behoort anders te wees as die tydsbegrip van iemand wat nie glo nie..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Mark 13:1-13 (7).