PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-02-05(1).
TEMA Christus kom na Sy kerk toe met 'n oesmandjie !.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Mat 21:33-46.