PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2017-01-29(1).
TEMA Kan jy sê: Ek het nie geweet nie ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING 1 Sam 2:12-3:18.